platinti


platinti
plãtinti (-yti), -ina, -ino tr. 1. SD327, R, K, J daryti platų (platesnį), plėsti: Parstatant tokį namą reikia jį plãtint ir trumpint Rm. Ar nereikia plãtyt jūsų durys? Slm. Nuo VI–VII a. pradžios šitokių kirvių ašmenys platinami į abi puses . | Akis platina (plačiai veria), dantis aštrina, reiks marti muštravotie (d.) Tvr. | refl. R84, J. | prk. N: Platinuosi kalboj (ilgai, ištęstai kalbu) SD327.daryti didesnį, didinti: [Didžturčiai] pradėjo svietą vergti lažais, arba baudžiavomis, liepdamys jiems laukus platinti ir medes skinti S.Dauk. 2. daryti, kad plistų, apimtų daugelį: Musės plãtina ligas Rm. | refl. SD364, DP604: Patsai su keletu vyrų griovė visų artimesnę trobą, idant ugnis toliaus nesiplatintų Rp. | prk.: Jo susimilimas platinsisi juo didžiaus ant tų, kurie jo bijosi 484. 3. BtMt23,5, P daryti žinomą, garsinti: O jei ką gero apie mus bylo, idant tatai tuo daugiaus plãtintumbime DP466. Žodį tavą platink 240. | refl.: Pradėjo platintis kažkokios žinios, ir žmonių širdyse atsirado neužmiršto dar jausmo – baimės LzP. 4. skėsti. | prk.: Griekas, kursai visad toj bažnyčioj, visados platina sparnus savo MP78. 5. dauginti, gausinti: Linkiu norinčiam platinti savo numūse bitis tankiai tankesniai skaityti [šią knygelę] S.Dauk. Teikis savo viernus platinti PK174. | refl. Nz, Kos16: Kožni metai labai plãtinos banda BM257. Teplatinas dar toliaus jų pulkai RD194. 6. plėsti, plėtoti: Idant steigtų vis tą, kas galia didinti ir platinti prekybą S.Dauk. 7. davinėti, dalyti, skleisti propaguojant: Draugai kasdien atgabendavo mums literatūros, kurią reguliariai platindavome . Aš platinu laikraščius . | refl.: Bet reikės, žinoma, dėti tokia kaina, kad knygelės platintųs J.Jabl. \ platinti; išplatinti; nuplatinti; paplatinti; praplatinti; prisiplatinti; razplatinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • platinti — plãtinti vksm. Gãtvę plãtinti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • platinimas — plãtinimas sm. (1) 1. K → platinti 1. | refl. LL247. 2. LL69 → platinti 3: Man rūpi lietuvių kalbos mokslo platinimas K.Būg. Gandų plãtinimas NdŽ. 3. Blv → platinti 5. | refl.: Rašo apie lietuvių raštiją, skaitytojų platinim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • MPL — licencija statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Atvirosios programinės įrangos licencija, sukurta bendrovės „Netscape“ atvirojo interneto programų paketo „Mozillos“ ir su juos susijusių programų pirminiams tekstams platinti. Ši licencija… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • MPL licencija — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Atvirosios programinės įrangos licencija, sukurta bendrovės „Netscape“ atvirojo interneto programų paketo „Mozillos“ ir su juos susijusių programų pirminiams tekstams platinti. Ši licencija panaši į ↑GPL… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Mozilla public license — MPL licencija statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Atvirosios programinės įrangos licencija, sukurta bendrovės „Netscape“ atvirojo interneto programų paketo „Mozillos“ ir su juos susijusių programų pirminiams tekstams platinti. Ši licencija… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • brukalas — brùkalas dkt. Sių̃sti, gáuti, plãtinti, sklei̇̃sti brùkalą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kelkraštis — kélkraštis dkt. Lýginti, plãtinti kélkraščius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • proklamacija — proklamãcija dkt. Plãtinti proklamãcijas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spaudinys — spaudinỹs dkt. Plãtinti, įri̇̀šti, prenumerúoti spáudinius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas